Epitaph

Kumplikado at mahirap matalo ang mga traumas.