Pag-alis ng isang bagay

Nagpapahiwatig na malalaman mo kung paano palayain ang iyong sarili mula sa mga relasyon na nagpapahirap sa iyong pag-iral.