Pagsasalita

Ang magbigay ng pagsasalita ay nangangahulugang ang iyong mga nais ay hindi matupad. Ang pakikinig sa isang talumpati ay nangangahulugang isang positibo o negatibong panaginip depende sa nilalaman ng pagsasalita mismo.