Mga Talakayan

Kung makipagtalo tayo sa mga taong may mataas na antas ng kultura ay nangangahulugang magkakaroon ka ng kasiyahan sa mga mahahalagang negosasyon. Kung ang mga ito ay mga taong may mababang antas ay mapapahamak ka at maiinis.