Upang maging swamp, Swamp

Ang paglubog sa isang usok ay isang kilalang panganib o sakit. Kung ang kalangitan ay leaden at ang mga peste ng tubig ay mas masahol pa. Kung nakikita natin ang mga halaman at isang sinag ng sikat ng araw ang omen ay hindi seryoso at nagpapahiwatig ng kakayahang lumabas mula sa panganib.