Pandikit

Mga paghihirap sa negosyo, kabiguan, hindi pagkakaunawaan, kasinungalingan.