Pagtatatag

Ang pag-shut down ng isang pagtatatag ay nangangahulugang pagdurusa at pagkawala. Ang pagbukas ng isang pagtatatag ay nangangahulugang magagandang mga kaganapan at kagalakan.