Rosette

Dapat mong tukuyin ang mga responsibilidad ng lahat, na malinaw na maipahayag ang iyong mga opinyon.