Shield

Panganib sa mga salungatan maliban kung ito ay isang heraldry shield, kung saan ipinapahayag nito na tatanggap tayo ng mga parangal at pagkakaiba.