Sword, Saber

Ang mga swords o sabers ay sumisimbolo ng katapangan at kapangyarihan. Kapag nakita natin ito nang lubusan, kinukumpirma nito ang aming halaga at ipinangako sa amin ng kapangyarihan, at kung mayroon na tayo, tagumpay at katayuan sa lipunan. Kung sa tabi ng tabak may mga timbangan sa timbang, sinasagisag nito ang hustisya na gagawin mo sa mga kilos at salita. Kung sa ating panaginip ang pokus ay nasa tabak na ibinabato ang tabak ay maging isang krus. . kung ano ang nakatayo ay ang dobleng talim nito: Kung ang talim ay matalim at gleaming, kung gayon ang ating mga salita ay nakakumbinsi. Kung ito ay may depekto o maikli, ipinapakita nito ang kakulangan ng talino. Kung ito ay mabigat at hindi nagaganyak, ipinapahiwatig nito na nangangako tayo kung ano ang hindi natin magampanan. Sa isang sekswal na konteksto ang tingga ay kumakatawan sa mga kalalakihan at kaluban – mga kababaihan.