Pamilya

Ang panaginip ng pamilya ay nangangahulugang kagalakan at magandang tanda.