Hangganan

Sumisimbolo ito sa paghihiwalay sa pagitan ng dalawang mundo, sa pagitan ng dalawang yugto ng buhay. Ang Frontier ay isang kilig din na papalapit tayo sa isang mahalagang punto ng ating buhay kung saan magbabago ang oryentasyon ng ating mga hangarin at ambisyon.