Pagkabukas-palad, pagkamamahal

Ang iyong kasiyahan sa sandaling ito ay hindi dapat hayaan mong kalimutan ang iyong totoong sitwasyon.