Mga Tao, Crowd

Kung hindi namin maaaring ilipat sa isang karamihan ng tao sa mga tao, pagkatapos ay isiniwalat ang aming kawalan ng kakayahan na mangibabaw sa ilang mga kaganapan. Nagpapakita din ito ng kahinaan ng pagkatao, mahusay na pagiging mahiyain. Kung may ibang tao na nasa sitwasyong ito at hindi tayo makalapit sa taong iyon, ang pangarap ay nagpapahiwatig ng ating pagnanais na makuha ang kanilang pagmamahal at pagkakaibigan at ang takot na hindi makamit ito. Ang nakakakita ng isang karamihan ng tao na walang paghahalo dito ay nagpapahayag ng ilang kasawian o masamang balita, lalo na kung nagsusuot sila ng itim. Minsan ito ay isang pagbabago sa lipunan, pampulitika o pang-ekonomiya sa pangkalahatan.