Lumunok

Sumisimbolo ito ng kadalisayan. Upang mangarap ng paglunok ay isang mahusay na harbinger ng kapayapaan at kaligayahan kahit na may kaunting pagnanasa at mapanglaw. Kung sila ay namamalayan sa aming bahay ito ay isang mas mahusay na kilalang-kilala at pinalawak sa lahat ng mga miyembro ng sambahayan. Nakakakita ng isang lumunok na dumating ang mga balita ng mga mahal sa buhay. Ang pag-alis dito ay nagpapahiwatig ng maikling pag-alis ng isang miyembro ng pamilya.