Grace

Ang humingi ng biyaya ay nagpapahiwatig na makikinabang ka sa mga pabor ng isang maimpluwensyang tao. Upang bigyan ng biyaya ang tala na ang nakaraang pagkakamali ay walang mga kahihinatnan.