Fortune

May isang taong gagawa sa iyo ng isang kanais-nais na panukala na hindi mo dapat balewalain. Ang isang magandang oras ay darating.