Pagdurugo

Nagpapahayag ng sakit, pagkawala ng mahalagang lakas.