Ice, Blizzard

Nangangahulugan ito ng higit na espirituwalidad. Pagkawala ng emosyonalidad at sigla. Halos palaging nagpapakita ng pagkakaroon ng ilang sakit.