Mag-swell

Kung tayo ang namamaga ay ating mapapansin kung alin ang bahagi sa atin ay namamaga at ilalapat natin ang simbolismo ng lugar na iyon.