Bonfire

Kung nauunawaan natin ang pangarap na ito bilang isang paglilinis ng apoy na sumunog kung ano ang hindi kapaki-pakinabang maaari nating bigyang kahulugan ito tulad ng sumusunod: Kung linisin natin ang ating isip at damdamin ay nangangahulugan ito ng pag-renew at pagtaas ng mga posibilidad.