Mga Beans

Ang pagbili ng beans sa isang panaginip ay nangangahulugang pagkawala, sakit at kalungkutan. Ang pagluluto ng beans ay nangangahulugang mahirap na gawain.