Pamamaga

Kung tayo ang namamaga, dapat nating bantayan kung aling namamaga na bahagi at ilapat ang simbolismo nito.