Lavender

Sinasalamin ang nais na magustuhan at hinihikayat na may kababaang-loob at pagiging simple.