Tiklupin

Nagpapahiwatig na mawawala ang mga paghihirap sa bahay.