Pagkamali, Pag-abuso

Mga masasamang hangarin o kilos mula sa malapit na kamag-anak o matalik na relasyon.