Jaw

Ang mga panga ay sumisimbolo ng lakas ng loob. Ang laki ng panga ay ihahayag ang lakas ng kalooban, higit pa o mas kaunti, ng taong nagmamay-ari ng panga sa panaginip.