Mantle

Ang pagsusuot ng isang mantle o kumot sa mga panaginip ay nagpapahiwatig ng proteksyon, tagumpay, parangal at kasiyahan sa pagpapahalaga sa sarili, proporsyonal sa haba at kayamanan ng mantle. Ang pagbibigay ng mantle sa ibang tao ay isang anyo ng pagsuko sa taong iyon.