Daisy

Ang pangangarap ng mga puting daisy ay isang pangako ng pag-ibig, maliban kung pinunit natin ang mga talulot nito, kung saan ito ay isang pag-ibig na namumulaklak o isang simpleng pag-iibigan.