Meringue

Ang mga nagdududa na pangako ay hahantong sa iyo sa mga mapait na pagkabigo.