Jam

Nagpapahayag ng kaligayahan at kasiyahan sa pamilya.