Ministro

Ang makahanap ng isa ay nangangahulugang kabiguan ng iyong pag-asa. Upang maging isa ay nagpapahiwatig na magagawa natin ang ilang mga ambisyon.