Blackbird

Ang isang ibon na may itim na balahibo ay nag-anunsyo ng pagbulong at tsismis sa pangkalahatan bilang hindi kasiya-siya bilang itim na balahibo nito.