Mga narkotiko

Ang iyong mga relasyon ay makompromiso sa iyo sa hindi ipinagbabawal na negosyo.