Kawalang-hanggan

Ang iyong pag-asa na makamit ang isang kapansin-pansin at marangal na posisyon sa lipunan ay mabigo.