Nomad

Nagpapahiwatig ng isang tiyak na sitwasyon.