Wineskin

Kung puno ito ay nangangahulugang kayamanan, kung walang laman na kahirapan.