Mga Nettle

Ang mga nettle ay sumisimbolo sa pagtataksil, kalupitan at pagnanasa.