Mga puwang (Herpes, ulser, sugat, warts, atbp.)

Ang mga simbolo na ito (herpes, ulser, sugat, at warts) ay nagpapahiwatig ng kayamanan.