Chimeras at monsters

Ang chimera ay isang mitolohikal na halimaw na may ulo ng leon, katawan ng kambing at buntot ng dragon. Ang ulo nito ay sumasagisag sa mga posibilidad ng domineering na pumipinsala sa lahat ng mga ugnayan ng tao. Ang katawan nito ay sumisimbolo sa kaakit-akit at baluktot na sekswalidad. Ang buntot ng dragon nito ay sumisimbolo sa espirituwal na pagbagsak ng kawalang kabuluhan. Ang pangarap na ito ay nagpapahiwatig na mayroon kaming isang hindi matamo at walang pigil na imahinasyon na maaaring mapanganib.