Mag-claim

Ipinapahiwatig nito na makakasali ka sa isang paglilitis na magreresulta sa hindi kanais-nais na sitwasyon.