Kasarian

Karamihan sa mga oras na ito ay salamin ng mga tunay na pangangailangan na hindi sapat na nasiyahan. Kung ang panaginip ay nakakakuha ng mga morbid na konotasyon, kung gayon ipinapahiwatig nito ang pagkapagod mula sa isang walang pagbabago sa buhay na sekswal. Kung hindi ka nagkakaroon ng ganitong uri ng mga panaginip, ipahiwatig nito na wala kang interes sa paksang ito at iminumungkahi ang iyong sariling kamalayan.