Fig, igos

Kainin sila, nalutas ang mga problema. Ang pinned sa puno ng igos ay nangangahulugang kalusugan at magandang kapalaran. Ang tuyo na fig ay nangangahulugang mga paghihirap at kalabasa.