Mga rate

Katuparan ng iyong mga tungkulin na nagpapataw ng matigas na mga kinakailangan upang matugunan.