Tsaa

Ang pag-aayos ng isang maselan na isyu ay mangangailangan ng diplomasya, kagandahang-loob at pasensya.