Tolda

Sumisimbolo ng proteksyon at pag-iwas. Pangarap ang ating sarili sa loob ng tolda ay isang paraan upang makaramdam ng protektado at lukob mula sa malupit sa labas ng mundo. Kung nakikita natin sa harap nito nang hindi ito pinapasok, ipinapahiwatig nito ang takot sa mga kaganapan o pagkabigo sa isang hindi inaasahang pagkabigo. Upang mangarap na tayo ay nasa dalampasigan, sa kanayunan o sa mga bundok at nagpapahinga kami sa loob ng tolda, maaari ring ihayag ang pangangailangan na makapagpahinga, huminga at iwasan ang ating isip o diwa. Maaari rin itong ipakita na nais lamang nating takasan ang galit sa pang-araw-araw na buhay.