Isang mata

Ikaw ay magiging biktima ng masasamang hangarin mula sa isang tao sa iyong bilog.