Simbahan

Ang pagpasok sa isang simbahan ay tanda ng katapatan sa minamahal. Ang pagtatayo ng isang simbahan ay nangangahulugang lakas ng espiritu. Ang pagdarasal sa loob ng isang simbahan ay nangangahulugang makakatanggap ka ng nais na suporta, optimismo at kagalakan.