Lila (kulay)

Sumisimbolo sa taglagas, ang paglipat sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sumisimbolo rin ito ng pagsumite at pagsunod. Ito ang kulay ng misteryo, lihim at higit pa.