Birhen

Ang pangangarap ng Birhen o iba pang mga makalangit na nilalang ay isa sa mga pinakamahusay na pangarap na maaari mong makuha. Ang pangarap ay naglalarawan sa pagtatapos ng lahat ng mga problema na kasalukuyang salot sa nangangarap. Sa isang espiritwal na paraan ang panaginip ay sumasalamin sa ating pangako sa pinakamataas. Kung ang Birhen ay malungkot, nagbabanta o nagagalit ang mga pagbabago ay masama at espirituwal na sumasalamin sa ating mga takot at kawalan ng katiyakan.